Onze diensten.

Bemiddeling

Maar ook gevoel vereist deskundigheid en betrokkenheid.
Wie zich teveel laat leiden door emotie, verliest de realiteit uit het oog.
Die realiteit wordt bepaald door factoren als vraagprijs, ligging, onderhoud en marktwaarde van de woning. Deskundig en persoonlijk advies zijn onmisbaar om die realiteit op waarde te schatten. Hiervoor bent u bij ons op het juiste adres.

Vragen waar moet u op letten voor, tijdens en na de aankoop van een woonhuis en wie kan u erbij assisteren kunnen wij u beantwoorden door de jarenlange ervaring op dit gebied:

1. De keuze voor een huis is persoonlijk en wordt beïnvloed door uw voorkeur voor een bepaalde woonomgeving en / of bouwstijl.

2. Bij een nieuwbouw of zeer jonge woning hebt u de eerste jaren nagenoeg geen onderhoudskosten.
De voorzieningen bij een jonge woning zoals keuken, badkamer, isolatie, elektra, verwarming zijn meestal voldoende op peil.

3. Een bestaande oudere woning heeft ruimtelijk, qua karakter en architectuur vaak meer te bieden en heeft allerlei leuke details.

4. Zijn er nog wensen voor een verbouwing, een renovatie of hebt u daar juist geen zin in.
Voor een kwaliteitsbeoordeling van de bouwkundige staat en de juistheid van de gestelde vraagprijs van een beoogd pand kunnen wij u door jarenlange ervaring op dit gebied goed begeleiden en eventueel voor u onafhankelijk de prijsonderhandeling voeren daar er geen emotionele aspecten spelen waardoor wij beïnvloed worden.

Taxatie

Wat is SCVM?

De Stichting Certificering VBO Makelaars werd op 18 september 2001 opgericht, na afschaffing van de beëdiging van makelaars en taxateurs. In plaats van de beëdiging, werd in eerste instantie getracht één certificeringsregeling voor makelaars op te stellen door de marktpartijen zelf. Door inschrijving van de makelaars/taxateurs in een gezamenlijk register zou het voor zowel de consument als de geldvertrekkende instanties eenvoudig zijn te controleren welke makelaars/taxateurs aan de kwaliteitseisen voldoen.

Er werd onderzocht of, en zo ja op welke wijze, er tot een certificeringsregeling voor makelaars zou kunnen worden gekomen. Een positief rapport leidde tot de oprichting van de branchebrede Stuurgroep Certificering Makelaars. In 2000 werd onder de ‘Stichting Certificering Register Makelaars’ een Waarborgcommissie ingesteld. Naast de aanbieders van makelaarsdiensten, VBO, NVM en LMV hadden in deze commissie, Vereniging Eigen Huis, Contactorgaan Hypothecair Financiers en Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (NHG) zitting. Als adviserende organisaties namen de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, VNO-NCW en MKB-Nederland aan de besprekingen deel.

Na langdurige onderhandelingen trokken NVM en LMV zich terug uit de Waarborgcommissie Register-Makelaar, teneinde een eigen certificeringsregeling op te zetten. Het beoogde resultaat; een branchebrede certificeringsregeling, bleek geen haalbare kaart te zijn. Makelaarsorganisatie VBO Makelaar heeft besloten om de plannen onverkort tot uitvoering te brengen, in samenwerking met certificerende instelling DNV.

Voor de registratie van gecertificeerde makelaars is aldus de SCVM opgericht. Onder deze stichting functioneert een nieuwe Waarborgcommissie waarin zowel vertegenwoordigers van aanbieders als afnemers van makelaarsdiensten zitting hebben, alsmede onafhankelijke deskundigen.

Het SCVM-Register wordt o.a. erkend door de Vereniging Eigen Huis (VEH), de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (verstrekker Nationale Hypotheek Garantie) en het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF). Taxatierapporten worden door hypothecaire financiers erkend en het Register is openbaar (zie de button ‘zoek SCVM makelaar’). De SCVM-makelaar is dus herkenbaar en vindbaar voor zijn klanten.

Inmiddels zijn meer dan 1000 makelaars/taxateurs in het SCVM-register opgenomen.
De klanten van deze makelaars kunnen eveneens beamen dat SCVM staat voor kwaliteit.

Kwaliteit en ervaring

Doreco heeft jarenlange ervaring en staat voor kwaliteit. Met veel kennis in huis komen we tot een goed resultaat.

Over ons
Lid van brancheorganisaties

VBO en gecertificeerd bij SCVM

Interesse? Neem gerust contact met ons op